VuurWerk blijft knallen

VuurWerk brengt licht in de duisternis. Tegenover de Vlaamse regering, die met haar beleid onze sociale, culturele en kritische organisaties wil uitdoven, bieden wij VuurWerk. We blijven knallen!

In december willen we het spotlicht richten op het werk dat jaar in jaar uit, iedere dag opnieuw, vaak onzichtbaar, gebeurt in de vele middenveldorganisaties die Vlaanderen rijk is.

Deze Vlaamse regering bespaart in de zorg, armoedebestrijding, openbare diensten, cultuur en kunsten, onafhankelijke pers, etnisch-culturele minderheden, en andere sectoren en organisaties die menselijk welzijn belangrijker vinden dan winst maken. Andere grote maatschappelijke uitdagingen zoals het klimaat en onderwijs krijgen niet de broodnodige stimulans. 

Dat is niet de warme samenleving die wij willen, en wij aanvaarden dit besparingsbeleid niet.  Wij vragen dat een overheid publieke middelen prioritair inzet voor projecten met maatschappelijke meerwaarde voor iedereen. Wij laten onze stem horen voor een warm, rechtvaardig en solidaire samenleving, en we nodigen iedereen van harte uit om te tonen dat een ander beleid voor Vlaanderen wenselijk én mogelijk is. 

Hear our voice. Mars voor een warme samenleving! Do 19 december 19, 16:30<21:00 

Op donderdag 19 december stemt het Vlaamse Parlement de volledige begroting van 2020-25. De regering luisterde niet naar het massale protest van de afgelopen weken en zet door met zijn besparingsbeleid. Wij overstemmen deze stemming met een collectieve mars van verschillende sectoren en zingen voor het alternatief. We tonen onze gebundelde krachten en zullen dit blijven doen. 

Praktisch: 

16:30 Verzamelen aan Brussel- Centraal
17:00 Mars naar het Vlaams Parlement
17:15 We laten luid van ons horen, tot in het parlement.
19:00 Hear my Voice — mega choir at Flemish Parliament. Even geen tweets, geen geschreeuw, louter samen zingen om onze stem hoorbaar te maken. We overstemmen de stemming met onze simpele menselijkheid. 

De zitting in het parlement start al om 9:00. Wij gaan net als tijdens vorige acties met een delegatie op de tribune zitten. Mensen uit verschillende sectoren volgen de discussies vanuit het bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement (Ijzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel) op de voet en zetten als een soort schaduwparlement een aantal discussies op. Iedereen die meer wil weten of mensen uit andere sectoren wil leren kennen is welkom. Om 16:45 sluit dit centrum en vervoegen we de mars. 

Wil je meer weten over deze actie, stuur een mailtje naar vlaanderenvuurwerk@gmail.com of info@state-of-the-arts.be .

Geen actie zonder sociale media. Gebruik over dezelfde hashtag.

#VuurWerk #sos #stateofsolidarity #stateofthearts

Tot slot: Blijf ons materiaal inzenden!

  • opinies, getuigenissen van mensen over je vereniging/organisatie (waarom worden jullie zo geapprecieerd door mensen? Wat gebeurt er wanneer jullie werk beperkt wordt?), open brieven, interviews, foto’s van activiteiten: max. 1 A4
  • video’s: max 1:30 (liefst ondertiteld, hiervoor zijn gebruiksvriendelijke manieren te vinden)
  • vermelding van je persoonlijke naam en organisatie.