Tijd om te knallen

VuurWerk brengt licht in de duisternis. Tegenover de Vlaamse regering, die met haar beleid onze sociale, culturele en kritische organisaties wil uitdoven, bieden wij VuurWerk. Het is tijd om te knallen.

In december willen we het spotlicht richten op het werk dat jaar in jaar uit, iedere dag opnieuw, vaak onzichtbaar, gebeurt in de vele middenveldorganisaties die Vlaanderen rijk is. 

De Vlaamse regering lijkt dit werk overbodig te vinden. Men schroeft de financiële ondersteuning terug en doet de handelingsruimte van veel organisaties krimpen. 

Dat is niet de warme samenleving die wij willen, en wij aanvaarden dit besparingsbeleid niet. 

Sta jij ook in vuur en vlam voor jouw werk of organisatie?

Wil je het werk van je organisatie met een kleine of grotere actie, ludiek of ernstig, of met een geschreven stuk, een filmpje, een getuigenis,… in de kijker zetten in de VuurWerk-week van 2 december? Laat het ons weten, dan zorgen wij mee voor de verspreiding en de zichtbaarheid. 

Om de week wat structuur te geven, stellen we deze verdeling van de dagen voor zodat iedereen aan bod kan komen: 

  • maandag 2 december 2019: gelijke kansen, integratie, etnisch-culturele minderheden 
  • dinsdag 3 december 2019: welzijn, zorg en armoede
  • woensdag 4 december 2019: jeugd, sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten
  • donderdag 5 december 2019: media en cultuur/kunst.

Op donderdagnamiddag, 5 december ‘19 willen wij onze VuurWerk-week kracht bijzetten met een knaller van formaat. Iedereen die voorstander is van een warme, solidaire, inclusieve samenleving is om 15u welkom op het Martelaarsplein in Brussel. Locatie en tijd wordt nog bekendgemaakt. Op zondag 8 december vormen we ook een brede mensenketting rond onze parlementen. Breng iets te eten of te drinken mee om te delen.

Wij nodigen vrijwilligers, leden, werknemers en sympathisanten van organisaties van harte uit om deel te nemen aan deze week. Wil je jouw vereniging of organisatie in de kijker zetten, stuur dan je idee door naar vlaanderenvuurwerk@gmail.com

Wat kan je inzenden?

  • opinies, getuigenissen van mensen over je vereniging/organisatie (waarom worden jullie zo geapprecieerd door mensen? Wat gebeurt er wanneer jullie werk beperkt wordt?), open brieven, interviews, foto’s van activiteiten: max. 1 A4
  • video’s: max 1:30 (liefst ondertiteld, hiervoor zijn gebruiksvriendelijke manieren te vinden)
  • vermelding van je persoonlijke naam en organisatie. 

Tot slot…

…geen actie zonder sociale media!  😉
Gebruik overal dezelfde hashtag:

#VuurWerk