Categorieën
Inzending

De strijd om ten alle tijde jezelf te kunnen zijn, is nog niet gestreden.

Opinie: Wel Jong Niet Hetero weigert te besparen op ‘jezelf zijn’. 

“Wat heb jij nodig om helemaal jezelf te kunnen zijn?” Het is een vraag waar wij bij Wel Jong Niet Hetero (WJNH) al 25 jaar actief mee aan de slag gaan. Elke persoon zal hier een verschillend antwoord op geven. Een samenleving organiseren waar ieder uniek individu ten volle zichzelf kan zijn, is een grote uitdaging. Want wiens noden neem je als prioriteit? Wat is de waardeschaal?

In het begin van de jaren ‘90 verenigden holebi- en transgenderjongeren zich voor activiteiten, vormingen en onderlinge steun. Wat begon als lokaal jongereninitiatief, vormde al snel de basis van een Vlaamse werking. WJNH was geboren. Vandaag zijn we 25 jaar verder en dat is bijzonder. De lokale verenigingen brengen nog steeds jongeren samen en we kijken met trots terug op de groei die onze organisatie alsook de samenleving gekend heeft. In de voorbije 25 jaar konden koppels van hetzelfde geslacht huwen en kinderen adopteren. Er kwam meer representatie van niet-hetero personen in de media. Personen kunnen het geslacht op hun identiteitskaart laten aanpassen zonder chirurgische ingrepen te laten uitvoeren, …. Ook WJNH heeft daar een steentje toe bijgedragen!

Een minderheid is geen minderwaardigheid

De strijd om ten alle tijde jezelf te kunnen zijn, is nog niet gestreden. Organisaties die gericht zijn op een specifieke doelgroep of thema krijgen vaak de vraag waarom ze zich exclusief organiseren. In een land als België waar wetmatig toegezien wordt op de gelijkheid van rechten zou je denken dat het niet nodig is om je apart te verenigen. Maar niets is minder waar. Gelijkheid in wetten staat niet gelijk aan een gelijkwaardige behandeling. De samenleving bekijkt je al snel als een minderheid wanneer bepaalde kenmerken van je identiteit of leven niet overeenkomen met de gangbare normen. Maar dit verschil mag geen reden zijn tot een minderwaardige behandeling. Opkomen voor de noden van minderheden zal de positie van iedereen in onze samenleving versterken. En dat is waar de jongeren van WJNH al 25 jaar aan werken. 

Zonder oordeel tonen wie je bent

Iedere jongere wordt geconfronteerd met een periode waarin ze op zoek zijn naar hun eigen identiteit. Ze kijken op naar hun rolmodellen, experimenteren en ontdekken hun seksualiteit. Iedere drempel die je tegenkomt doorheen dit proces vergroot de uitdaging om te groeien tot een zelfzekere en zelfbewuste volwassene. Één van deze drempels is de heersende hetero- en cisgender norm. Voor veel jongeren is het moeilijk om helemaal zichzelf te kunnen zijn wanneer ze zich niet kunnen herkennen in het plaatje van de heteroseksuele relatie, en/of hun genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht waarin ze geboren zijn. 

Wij creëren een plaats waar jongeren zichzelf kunnen zijn, “een safe(r) space”. Een veilige omgeving waar je zonder oordeel kan spreken of tonen wie je bent en waar het verschil tussen mensen gewaardeerd wordt. De kracht en energie die jongeren steken in het opkomen voor elkaar, is enorm. Iedere dag zijn we opnieuw getuige van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor anderen om hen die veilige ruimte te bieden. Dit gebeurt zowel vanuit educatief oogpunt als louter tijdens een café avond of feestje. Jongeren creëren een thuisomgeving voor elkaar. Op die manier krijgen jongeren, ongeacht hun achtergrond, het gevoel dat ze mogen bestaan. Zo werden er al vele levens gered.

Investeer in de kracht van jongeren

Om die safe space te kunnen blijven creëren, komen we naar buiten met een nieuwe missie:“Wij willen verder bouwen aan de een gelijkwaardige samenleving vanuit de kracht van jongeren, zodat zij zichzelf kunnen zijn in hun lichaam, seksualiteit en genderbeleving”. Een ambitieuze missie, dat mag gezegd worden. Gelijkwaardigheid creëren gebeurt immers niet zonder slag of stoot. Het engagement dat vrijwilligers dagelijks opnemen, is onmeetbaar. Maar vrijwilligers hebben kansen nodig. Ze moeten ondersteuning krijgen om te groeien in hun competenties. Ze verdienen waardering en aanmoediging in hun autonomie. 

En hier zijn middelen voor nodig. Onder de huidige besparingspolitiek wordt het steeds moeilijker om de juiste ondersteuning te bieden. Daarom steunen we deze week VuurWerk, om op te komen voor onze eigen organisatie, maar evenzeer uit solidariteit met organisaties die harder zijn getroffen dan de onze. We vragen de Vlaamse Regering om de middelen beschikbaar te houden zodat we, samen met het brede middenveld, kunnen blijven bouwen aan een warme, solidaire en inclusieve samenleving. Wij zijn van mening dat besparen op het middenveld besparen is op de kansen van jongeren om zichzelf te ontdekken en zichzelf te zijn. Dit wensen wij geen enkel kind of jongere toe.  

Samen met haar vrijwilligers en leden zal WJNH ook in de toekomst blijven werken aan een gelijkwaardige samenleving, net zoals ze dit de voorbije 25 jaar heeft gedaan. Om daarin te slagen, hopen we dat de overheid, en bij uitbreiding de hele samenleving, net als ons blijft geloven in de kracht van jongeren.  


Sander Cornelis is Algemeen Coördinator bij Wel Jong Niet Hetero, een Vlaamse jeugdorganisatie die blijft verder bouwen aan de gelijkwaardige samenleving vanuit de kracht van jongeren, zodat zij zichzelf kunnen zijn in hun lichaam, seksualiteit en genderbeleving. 

Wel Jong Niet Hetero viert op zaterdag 7 december hun 25-jarige bestaan met een receptie en fuif in Red and Blue Antwerpen. Hierbij zullen hun vrijwilligers en de werking in de spotlight gezet worden. 

www.weljongniethetero.be
Meer info? sander.cornelis@weljongniethetero.beof bel naar 0468 11 12 38