Categorieën
Inzending

Jongeren verlangen naar een warme samenleving.

Vlaams erkende en gesubsidieerde jeugdwerkorganisaties moeten vanaf 2020 3% besparen op hun werkingsmiddelen. Als Jeugddienst Don Bosco vinden we dit alles bijzonder teleurstellend nieuws. In een wereld die steeds complexer en veeleisender wordt voor kinderen en jongeren, hebben zij – en dus ook de organisaties die zich voor hen inzetten – net nood aan extra investeringen om alle uitdagingen het hoofd te bieden. We appelleren de Minister van Jeugd daarom op zijn belofte in het regeerakkoord om werk te maken van een sterker jeugdwerk en een “uitbreiding van de capaciteit”. Alleen zo kunnen we werk maken van een wereld waarin elk kind en elke jongere recht heeft op jeugdwerk.

Jeugddienst Don Bosco begeleidt jaarlijks zo’n 2500 jongeren bij hun traject van animator tot instructor en bij hun inzet als vrijwilliger. Deze jongeren willen goed voorbereid zijn zodat ze als animator de kinderen op de speelpleinen een fijne vakantie kunnen bezorgen. Wij dagen hen tijdens een animatorcursus of een vorming uit om hun grenzen te verleggen en om verantwoordelijkheid op te nemen.

We worden elk jaar aangenaam verrast door het aantal jongeren dat gemotiveerd is om actief te zijn op de verschillende Don Bosco speelpleinen en vakantiewerkingen in Vlaanderen en in het buitenland. Op de speelpleinen en vakantiewerkingen konden deze zomer door hun inzet dagelijks zo’n 250 à 460 kinderen en tieners ravotten. Een 25-tal animatoren deed een internationale ervaring op in het jeugdwerk. “Je ervaart een andere cultuur van binnenuit en leert om minder snel te oordelen over een andere manier van leven.”Marie, vrijwilligersproject in Zambia. 

Don Bosco-animatoren zetten zich gratis en voor niets in. Op de meeste speelpleinwerkingen krijgen ze niets of slechts een kleine vergoeding, vrijwilligerswerk pur sangdus. Ze kiezen voor een dankjewel, groepsbinding, uitdaging en verantwoordelijkheid. Jongeren worden er geprikkeld om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, om te leren omgaan met diversiteit, creativiteit, leiderschap en nog zo veel meer. Ze geven er het beste van zichzelf en verwerven vaardigheden voor het leven. Dit primeert voor hen op de keuze voor een betaalde vakantiejob of betaald vrijwilligerswerk. In tegenstelling tot wat men misschien zou denken, ervaren de animatoren het vrijwilligerswerk niet als onbetaald werken. “’t is cliché, maar de ervaringen hier zijn onbetaalbaar.”Marie, speelplein Raccoon. “Het is de groepssfeer, die Don Boscomagie, die me laat blijven terugkomen.” Thomas, Don Bosco Oud-Heverlee. 

Deze waardevolle en unieke Don Boscosfeer op de speelpleinen en vakantiewerkingen is een krachtig antwoord op het individualisme van onze samenleving. Jeugddienst Don Bosco wil in de toekomst volop blijven inzetten op deze verbondenheid tussen jongeren en zo bijdragen aan een verdraagzame, inclusieve en solidaire maatschappij. Dit blijft alleen mogelijk als er voldoende werkingsmiddelen worden voorzien.

#VuurWerk #jeugddienstdonbosco #imago #dboh #akindo #demirkens #donboscohalle #heidevreugde #groenezone #kinderland #raccoon

Categorieën
Inzending

De strijd om ten alle tijde jezelf te kunnen zijn, is nog niet gestreden.

Opinie: Wel Jong Niet Hetero weigert te besparen op ‘jezelf zijn’. 

“Wat heb jij nodig om helemaal jezelf te kunnen zijn?” Het is een vraag waar wij bij Wel Jong Niet Hetero (WJNH) al 25 jaar actief mee aan de slag gaan. Elke persoon zal hier een verschillend antwoord op geven. Een samenleving organiseren waar ieder uniek individu ten volle zichzelf kan zijn, is een grote uitdaging. Want wiens noden neem je als prioriteit? Wat is de waardeschaal?

In het begin van de jaren ‘90 verenigden holebi- en transgenderjongeren zich voor activiteiten, vormingen en onderlinge steun. Wat begon als lokaal jongereninitiatief, vormde al snel de basis van een Vlaamse werking. WJNH was geboren. Vandaag zijn we 25 jaar verder en dat is bijzonder. De lokale verenigingen brengen nog steeds jongeren samen en we kijken met trots terug op de groei die onze organisatie alsook de samenleving gekend heeft. In de voorbije 25 jaar konden koppels van hetzelfde geslacht huwen en kinderen adopteren. Er kwam meer representatie van niet-hetero personen in de media. Personen kunnen het geslacht op hun identiteitskaart laten aanpassen zonder chirurgische ingrepen te laten uitvoeren, …. Ook WJNH heeft daar een steentje toe bijgedragen!

Een minderheid is geen minderwaardigheid

De strijd om ten alle tijde jezelf te kunnen zijn, is nog niet gestreden. Organisaties die gericht zijn op een specifieke doelgroep of thema krijgen vaak de vraag waarom ze zich exclusief organiseren. In een land als België waar wetmatig toegezien wordt op de gelijkheid van rechten zou je denken dat het niet nodig is om je apart te verenigen. Maar niets is minder waar. Gelijkheid in wetten staat niet gelijk aan een gelijkwaardige behandeling. De samenleving bekijkt je al snel als een minderheid wanneer bepaalde kenmerken van je identiteit of leven niet overeenkomen met de gangbare normen. Maar dit verschil mag geen reden zijn tot een minderwaardige behandeling. Opkomen voor de noden van minderheden zal de positie van iedereen in onze samenleving versterken. En dat is waar de jongeren van WJNH al 25 jaar aan werken. 

Zonder oordeel tonen wie je bent

Iedere jongere wordt geconfronteerd met een periode waarin ze op zoek zijn naar hun eigen identiteit. Ze kijken op naar hun rolmodellen, experimenteren en ontdekken hun seksualiteit. Iedere drempel die je tegenkomt doorheen dit proces vergroot de uitdaging om te groeien tot een zelfzekere en zelfbewuste volwassene. Één van deze drempels is de heersende hetero- en cisgender norm. Voor veel jongeren is het moeilijk om helemaal zichzelf te kunnen zijn wanneer ze zich niet kunnen herkennen in het plaatje van de heteroseksuele relatie, en/of hun genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht waarin ze geboren zijn. 

Wij creëren een plaats waar jongeren zichzelf kunnen zijn, “een safe(r) space”. Een veilige omgeving waar je zonder oordeel kan spreken of tonen wie je bent en waar het verschil tussen mensen gewaardeerd wordt. De kracht en energie die jongeren steken in het opkomen voor elkaar, is enorm. Iedere dag zijn we opnieuw getuige van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor anderen om hen die veilige ruimte te bieden. Dit gebeurt zowel vanuit educatief oogpunt als louter tijdens een café avond of feestje. Jongeren creëren een thuisomgeving voor elkaar. Op die manier krijgen jongeren, ongeacht hun achtergrond, het gevoel dat ze mogen bestaan. Zo werden er al vele levens gered.

Investeer in de kracht van jongeren

Om die safe space te kunnen blijven creëren, komen we naar buiten met een nieuwe missie:“Wij willen verder bouwen aan de een gelijkwaardige samenleving vanuit de kracht van jongeren, zodat zij zichzelf kunnen zijn in hun lichaam, seksualiteit en genderbeleving”. Een ambitieuze missie, dat mag gezegd worden. Gelijkwaardigheid creëren gebeurt immers niet zonder slag of stoot. Het engagement dat vrijwilligers dagelijks opnemen, is onmeetbaar. Maar vrijwilligers hebben kansen nodig. Ze moeten ondersteuning krijgen om te groeien in hun competenties. Ze verdienen waardering en aanmoediging in hun autonomie. 

En hier zijn middelen voor nodig. Onder de huidige besparingspolitiek wordt het steeds moeilijker om de juiste ondersteuning te bieden. Daarom steunen we deze week VuurWerk, om op te komen voor onze eigen organisatie, maar evenzeer uit solidariteit met organisaties die harder zijn getroffen dan de onze. We vragen de Vlaamse Regering om de middelen beschikbaar te houden zodat we, samen met het brede middenveld, kunnen blijven bouwen aan een warme, solidaire en inclusieve samenleving. Wij zijn van mening dat besparen op het middenveld besparen is op de kansen van jongeren om zichzelf te ontdekken en zichzelf te zijn. Dit wensen wij geen enkel kind of jongere toe.  

Samen met haar vrijwilligers en leden zal WJNH ook in de toekomst blijven werken aan een gelijkwaardige samenleving, net zoals ze dit de voorbije 25 jaar heeft gedaan. Om daarin te slagen, hopen we dat de overheid, en bij uitbreiding de hele samenleving, net als ons blijft geloven in de kracht van jongeren.  


Sander Cornelis is Algemeen Coördinator bij Wel Jong Niet Hetero, een Vlaamse jeugdorganisatie die blijft verder bouwen aan de gelijkwaardige samenleving vanuit de kracht van jongeren, zodat zij zichzelf kunnen zijn in hun lichaam, seksualiteit en genderbeleving. 

Wel Jong Niet Hetero viert op zaterdag 7 december hun 25-jarige bestaan met een receptie en fuif in Red and Blue Antwerpen. Hierbij zullen hun vrijwilligers en de werking in de spotlight gezet worden. 

www.weljongniethetero.be
Meer info? sander.cornelis@weljongniethetero.beof bel naar 0468 11 12 38